Home

    De Kermis 2019 zit er weer op

                                                                                                                                                                                           

Wij als bestuur willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook deze kermis  hebben mogelijk gemaakt

                                   Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest.

Tot de volgende keer

Bestuur KOS