Home

    Er zal dit jaar i.v.m Corona geen optocht plaatsvinden. Wij hopen u volgend jaar allen weer te mogen begroeten. Er is wel een alternatief programma tijdens de kermis dagen. Houd de KOS Facebook pagina in de gaten en de pagina’s van Herfkens en ‘t Wapen