Schuttersregister

Geachte Schutter,

Hieronder vindt u informatie over het Schuttersregister.

  • Iedereen van 16 jaar of ouder kan meedoen met het vogelschieten, maar wil men Koning(in) worden moet men met ingang van 2008 of ingezetene van Baak zijn, of donateur van de Kermis en Oranje Stichting “Baak” zijn. Voor mensen van buiten Baak die mee willen dingen naar de Koningsprijs is een Schuttersregister in het leven geroepen.
  • Men kan zich laten registreren in het Schuttersregister door het aanmelden via secretariaat@baaksekermis.nl. Hierna krijgt men via email een persoonlijk nummer waarmee men in het Schuttersregister is ingeschreven. De kosten voor de registratie is een persoonsgebonden vrije gift, waarbij het minimum bedrag is vastgesteld op € 3.50 per jaar. De vrije gift moet uiterlijk 1 oktober op de bankrekening van de Kermis en Oranje Stichting “Baak” zijn bijgeschreven.
  • De betaling van de hiervoor omschreven vrije gift geeft het recht om mee te dingen naar de Koningsprijs als men meedoet met het vogelschieten. Het betalen van de vrije gift betekent dus niet vanzelfsprekend dat men ook meedoet met vogelschieten.
  • Om deel te nemen aan het vogelschieten moet men zich op de gebruikelijke momenten opgeven en het gebruikelijke inschrijfgeld betalen. De volgorde van opgave met vogelschieten bepaalt de volgorde van schieten.
  • Een Schuttersgeregistreerde zorgt zelf voor verlenging van inschrijving in het Schuttersregister door zich jaarlijks voor 1 oktober aan te melden via secretariaat@baaksekermis.nl onder vermelding van het persoonlijk nummer en de voor dat jaar geldende minimale vrije gift over te maken op de bankrekening van de Kermis en Oranje Stichting “Baak”.Het bankrekening nummer is: NL57 RABO 0304551287 t.n.v. KOS Baak
  • Het bestuur van KOS houdt de mogelijkheid om mensen uit te sluiten van deelname. Concreet betekent dit dat als je inwoner bent van Baak of nu al donateur van KOS op de ‘grote lijst’ bent er niets veranderd.

 

We hebben bewust gekozen voor een inschrijving in het Schuttersregister welke men voorafgaand aan de kermis geregeld moet hebben. Dit om een drempel op te werpen, met als doel Koningsschutters te krijgen die ook betrokkenheid hebben bij Baak.